avmaska hund

Hur ofta ska man egentligen avmaska hunden? Vi har sammanställt en guide med allt du behöver veta om att avmaska hund. Här får du blanda annat svar på hur mycket det kostar att avmaska hunden, hur ofta det behöver göras och vilket avmaskningsmedel som är bäst.

Hur ofta ska man avmaska hunden?

En vuxen hund ska endast avmaskas vid behov (om den blivit infekterad med mask), medan en valp däremot ska avmaskas i förebyggande syfte.

Hur ofta just din hund behöver avmaskas beror helt på hur mycket parasiter det finns i er omgivning. På vissa platser eller i vissa grupper med hundar är chansen större att smittas av mask. Av den anledningen kan det behövas särskilda rutiner för avmaskning på till exempel ett hunddagis, en kennel eller vid utlandsvistelse. 

Idag avråder man från att avmaska vuxna hundar för säkerhets skull, utan det krävs att man misstänker (och gärna kan konstatera) att hunden faktiskt har mask. För att ta reda på om din hund har mask kan du be din veterinär ta prov på hundens avföring, eller själv köpa ett prov på apoteket. Kollamasken är ett exempel på ett provtagningskit som du själv kan använda för att kolla om hunden har mask.   

Hur vet man när det är läge att kolla upp om hunden har mask? En hund med mask behöver inte alltid visa tydliga symptom, men det finns några vanliga tecken som är bra att ha koll på.

Symptom på att hunden kan ha mask:

  • Diarré
  • Kräkningar (i extrema fall kan hunden kräkas upp maskar)
  • Hosta
  • Glanslös päls
  • Avmagring
  • Mask i avföringen

Hur avmaskar man hunden?

Om du misstänker att din hund har mask är första steget som sagt att ta ett avföringsprov, antingen hos veterinären eller hemma med ett provtagningskit du köper på apoteket. Provet skickas därefter till ett labb, där det analyseras för att ta reda på vilken mask din hund har (om den har någon mask, vill säga). 

Skulle det visa sig att hunden har mask är det dags att hitta ett passande avmaskningsmedel. En tumregel vid avmaskning är att man ska välja ett preparat som endast bekämpar just den mask som hunden har för att undvika att maskarna blir resistenta mot avmaskningsmedlet.

Av samma anledning är det viktigt att vara noga vid doseringen, använd hellre lite för mycket medel än för lite. För lite medel kan också leda till att maskarna utvecklar resistens. Hur stor dos hunden ska ha beror på hur mycket den väger, så väg alltid hunden innan du köper avmaskningsmedel (olika medel har olika höga doser). Vissa preparat ska tas som en engångsdos medan andra ska tas under flera dagar. 

Vilket avmaskningsmedel är bäst för hunden?

Idag finns det flera olika avmaskningsmedel att välja mellan, både receptfria och receptbelagda. De skiljer sig i pris, bekämpar olika sorters maskar och räcker för olika många behandlingar.

Avmaskningsmedel ges i regel som en tablett eller pasta som hunden sväljer. För hundar som ogillar att svälja medicin finns det även receptbelagda preparat som man droppar på pälsen. Hör med din veterinär eller på ditt apotek om detta är aktuellt för din hund. 

Vilket avmaskningsmedel som är bäst varierar såklart från hund till hund, men det finns några gemensamma riktlinjer som alla hundägare kan ha nytta av när de ska välja preparat.

Att tänka på när du väljer avmaskningsmedel till hunden:

  • Ta ett avföringsprov för att ta reda på vilken sorts mask hunden har innan du köper avmaskningsmedel, om du avmaskar mot en mask som hunden inte har ökar risken för att parasiterna blir resistenta
  • Väg alltid hunden innan du åker till apoteket eller klickar hem ett avmaskningsmedel från till exempel Apotea, vikten avgör nämligen hur stor dos hunden behöver
  • En tik som nyligen har fått valpar ska avmaskas med ett särskilt preparat, likaså valparna
  • Är du osäker på vilket avmaskningsmedel du ska välja? Det skadar aldrig att rådfråga din veterinär eller apoteket en extra gång. 

Avmaskning av valp och valptik

Under valpens första månader ska den avmaskas regelbundet i förebyggande syfte, framförallt för att undvika spolmask som är vanligt hos valpar. Det finns en liten risk för att valparna kan smittas av spolmask redan när de ligger i tikens mage, men de kan även bli smittade genom mjölken efter att de fötts. 

Den första avmaskningen sker innan valpen är tre veckor och därefter ska den avmaskas varannan till var fjärde vecka tills den är tre månader. Använd gärna samma sorts avmaskningsmedel under valpens första månader – och se till att det är ett medel som är anpassat för just valpar. När tre månader är förbi gäller samma riktlinjer som för vuxna hundar; att bara avmaska hunden vid behov. 

Tiken som fött valparna, avmaskas i regel samtidigt som valparnas första avmaskning. Man kan också välja att avmaska tiken under slutet av dräktigheten för att förebygga att valparna smittas av spolmask. 

Är du hundägare till en tik? Då kanske den här artikeln om skendräktighet kan vara intressant för dig.

Avmaska hund vid utlandsresa

Det finns särskilda krav för avmaskning av hund vid utlandsresa. Om du ska resa utomlands med din hund, eller ta med dig en hund från ett annat land, behöver hunden avmaskas mot dvärgbandmask innan den får komma in i Sverige. Det finns två sorters dvärgbandmask, rävens dvärgbandmask och hundens dvärgbandmask. För att undvika att någon av dem sprider sig i Sverige är det viktigt att avmaska hunden med ett särskilt medel som innehåller prazikvantel.

Eftersom dvärgbandmasken kan leda till svår sjukdom hos både hundar och människor är rutinerna extra hårda. Avmaskningen ska ske på plats i avreselandet och intygas av en veterinär. När hunden har anlänt till Sverige bör man ge ytterligare en dos avmaskningsmedel med prazikvantel, för att vara på den säkra sidan. 

Vad kostar det att avmaska hund?

Priset för att avmaska hunden kan såklart variera. Det beror på vad du köper för avmaskningsmedel och om du hanterar hela processen själv eller behöver hjälp av en veterinär. Vi har gjort en sammanställning av vad du behöver för att avmaska hunden och en uppskattning av hur mycket det faktiskt kostar.

Pris för att avmaska hund:

Vår slutsats? Det kostar cirka 800 kronor att avmaska hunden, förutsatt att du behöver rådfråga en veterinär. Utan veterinärens hjälp blir det cirka 450 kronor.