Hundens utveckling

Är du nyfiken på vad som händer under valpens första år? Från dagen du får hem din valp går utvecklingen snabbt framåt. Plötsligt är valptiden förbi och trotsåldern väntar runt hörnet. Här får du veta hur länge en hund är valp och följa hundens utveckling från valp till vuxen. 

Hur länge är en hund valp?

En hund är valp tills den är 7-9 månader, då blir den fysiskt könsmogen och går från att vara valp till att bli tonåring. Många hundar kan fortsätta bete sig valpigt även efter 7-9 månaders ålder, även om de inte längre räknas som valpar.

Hur länge växer en hund?

De flesta hundar är färdigväxta på höjden när de är omkring 8-15 månader gamla. Hur länge hunden växer kan variera mycket beroende på ras. Större hundraser tar längre tid på sig att växa klart än mindre. Hundens utveckling fortsätter även efter att den har växt färdigt på höjden, den räknas som mentalt vuxen vid 2-3 års ålder.

När är en hund färdigväxt? 

 • Små hundraser som chihuahua är färdigväxta vid 6-8 månaders ålder
 • Medelstora hundraser som shiba är färdigväxta på höjden vid 8-9 månaders ålder
 • Stora hundraser som labrador retriever slutar växa när de är ungefär 12-15 månader
 • Riktigt stora hundraser grand danois har växt färdigt vid cirka 18-24 månader

Hundens utveckling från valp till vuxen

Hundens utveckling från 8-9 veckor: valpen skiljs från mamman

De flesta valpar flyttar från uppfödaren till sitt nya hem när de är omkring 8-9 veckor. Vid den här åldern är valpen redo att lämna mamman och knyta an till sin nya familj.

En valp får enligt Jordbruksverkets regler inte skiljas från sin mamma förrän den är 8 veckor gammal, så länge det inte finns särskilda skäl.

Det är viktigt att valpen får 8 veckor på sig att prägla sig på sin mamma och sina syskon innan den flyttas till sin nya familj. Valpar som skiljs från sin mamma för tidigt kan få problem att interagera med andra hundar.

Hundens utveckling från 12 veckor: valpen blir unghund

Vid 12 veckors ålder blir valpen unghund. Valpen räknas som unghund från 12 veckor till 7 månaders ålder. Under den här perioden går det bra att börja träna hunden på att vara ensam hemma. Det är också viktigt att den socialiseras för att tidigt vänja sig vid andra hundar och människor. 

Hundens utveckling från 7-9 månader: unghunden blir könsmogen

När hunden är 7-9 månader räknas den som tonåring, den blir inom kort könsmogen och kommer in i den av många hundägare fasade trotsåldern.

Bli inte orolig om du plötsligt inte längre känner igen din annars snälla, lydiga och sociala hund, det är vanligt (och normalt) att hundens humör förändras under den här tiden. Det är en del av hundens utveckling och vägen till att bli vuxen.

När blir en hund könsmogen?

Hunden blir könsmogen när den är omkring 6-18 månader gammal, hur lång tid det tar för hunden att bli könsmogen beror på ras och storlek. Mindre och medelstora hundraser blir ofta könsmogna runt 6-9 månader, medan större kan ta upp till 18 månader på sig.

När hunden blir könsmogen kan beteendet förändras, den kan till exempel bli mer tillbakadragen och rent av aggressiv mot hundar den inte känner. Den blir också mer intresserad av hundar av det motsatta könet och kan börja markera sitt revir mer än tidigare.

En tik som blir könsmogen löper för första gången och kan bli dräktig med valpar. Det är extra viktigt att hålla tiken på säkert avstånd från okastrerade hanhundar under de första 18 månaderna.

I Sverige är det förbjudet att para en tik som är yngre än 18 månader. Rekommendationen bland många av landets rasklubbar är att tiken måste vara minst två år gammal innan hon blir dräktig för första gången. 

När kommer hunden in i trotsåldern?

Hunden kommer in i trotsåldern när den är cirka 6-18 månader gammal, det sker i samband med att den blir könsmogen. Exakt när hunden kommer in i trotsåldern kan variera beroende på ras och storlek.

En hund som är i trotsåldern räknas som tonåring och befinner sig i en hormonellt ostadig fas. Ett klassiskt tecken på att din hund är i trotsåldern är att den slutar lyssna på dig. Den blir mer ofokuserad, vilket kan skapa irritation hos husse och matte.

Här är det viktigt att ha tålamod och fortsätta vara konsekvent med hundens uppfostran, även när den beter sig trotsigt. Kom ihåg att din hund inte är vuxen än, den är tonåring, med allt vad det innebär. 

10 tecken på att hunden är i trotsåldern:

 • Markerar sitt revir mer än tidigare
 • Testar gränser, till exempel genom att ignorera dina instruktioner
 • Blir tillbakadragen och mindre social
 • Börjar intressera sig för hundar av det motsatta könet
 • Kan bete sig aggressivt mot hundar av samma kön
 • Blir extra vaktig och vaksam mot saker i sin omgivning
 • Beter sig ovanligt klumpigt
 • Är ofokuserad och tycks inte höra vad du säger
 • Hunden juckar på andra hundar, saker och människor
 • Blir lättare stressad 

2-3 år: unghunden blir vuxen 

När hunden är omkring 2-3 års ålder räknas den som vuxen. Nu ska hunden ha växt ur trotsåldern och hittat sin plats i världen. Om du har varit konsekvent med hundens uppfostran kommer du märka att ditt tålamod nu belönas.

Under hundens första 1-3 år har du störst chans att forma den. Därför är det viktigt att tidigt vara tydlig med vad du förväntar dig av hunden och sätta gränser för vad som är tillåtet. Det är såklart inte omöjligt att disciplinera hunden även efter tre års ålder, men det är (som man säger) betydligt svårare att lära gamla hundar sitta.

Hur länge växer olika hundraser?

Små hundraser, som till exempel chihuahua, växer färdigt snabbare än medelstora och större hundar. Även om en hund kan ha växt klart på höjden redan efter 8 månader tar det desto längre tid innan den är mentalt redo att räknas som vuxen. 

Hur länge växer en chihuahua?

En chihuahua har växt färdigt vid 6-8 månader.

Hur länge växer en fransk bulldog?

En fransk bulldog är fullvuxen vid 6-8 månader.

Hur länge växer en pomeranian?

En pomeranian har växt klart vid 6-8 månader.

Hur länge växer en golden retriever?

En golden retriever är färdigväxt vid 12-15 månader.