avliva hund kostnad

Som hundägare har vi ansvar för att ta hand om våra fyrbenta vänner genom hela livet. Det innebär att vi också kan bli tvungna att ta det tunga beslutet om avlivning. Här får du veta kostnad för att avliva och kremera hund.

Vad är priset för att avliva en hund?

Priset för att avliva hund är cirka 1000-2500 kronor, utan kremering. Det kan variera beroende på om avlivningen sker på ett djursjukhus eller hemma. Kostnad för att avliva hund kan också variera beroende på hundens vikt. 

Kostar det mer att avliva en oförsäkrad hund?

Priset för att avliva en oförsäkrad hund är samma som priset för att avliva en försäkrad hund, det vill säga 1000-2500 kronor. Skillnaden om hunden är försäkrad är att försäkringsbolaget i vissa fall kan betala hela eller delar av kostnaden för avlivning.

Observera att alla hundförsäkringar inte täcker kostnaden för att avliva hund. Hos vissa försäkringsbolag krävs det att hunden har en separat tilläggsförsäkring, så kallad livförsäkring, för att priset för avlivning ska täckas. Kolla med ditt försäkringsbolag om försäkringen du tecknat för din hund även täcker alivningskostnader. 

Vad kostar det att kremera en hund?

Kostnaden för kremering av hund är omkring 400-2300 kronor. Priset för kremering av hund varierar beroende på om du vill ha en allmän eller separat kremering. Allmän kremering av hund kostar 450-1200 kronor, medan priset för separat kremering ligger på 500-2500 kronor.

Allmän kremering innebär att hunden kremeras tillsammans med andra djur, askan sprids därefter vanligen på en gemensam minneslund. Separat kremering innebär att hunden kremeras separat, du får då en urna med hundens aska som du själv hanterar.

Om du både vill avliva och kremera hunden blir den sammanlagda kostnaden cirka 2700-3600 kronor. 

När ska man ta beslutet om att avliva hund?

Som hundägare vill vi göra vad vi kan göra att bespara våra hundar onödigt lidande, ibland innebär det att vi måste vara ta det svåra beslutet att avsluta deras liv. Det är såklart inte lätt att veta när det är dags att ta beslutet att avliva hunden. Enligt Jordbruksverket kan en hund avlivas när den är så svårt sjuk eller skadad att den inte kan leva ett värdigt liv.

Det kan hjälpa att ta beslutet om avlivning tillsammans med en veterinär, så att du får bekräftat (både för din och hundens skull) att du gjort precis allt du kunnat.

När man ska avgöra om en hund ska avlivas behöver man både se till den fysiska och psykiska hälsan. En dement hund kan till exempel vara fysiskt frisk men lida av psykiska symptom allteftersom den kognitiva förmågan försämras.

Hur går avlivning av hund till?

Det vanligaste är att hunden avlivas av en veterinär, du kan välja om avlivningen ska ske på djursjukhuset eller hemma. Många hundägare föredrar att veterinären avlivar hunden hemma, så att den får somna in i en välbekant miljö.

Om du och din familj vill vara med under avlivningen går det bra, men ni kan också välja att vänta utanför om det känns för jobbigt. Veterinären kommer att gå igenom processen med er steg för steg så att ni är förberedda.

Det börjar med att hunden får en spruta med lugnande medel, inom 20 minuter faller den in i en djup sömn. När hunden sover får den en överdos av narkosmedel genom en kanyl i frambenet.

Hundens hjärta saktar ner och inom ett par minuter är den borta. I vissa fall kan hunden drabbas av muskelryckningar några minuter efter att döden inträffat, det är helt normalt och inget att vara orolig för.

Får man avliva hund själv?

Enligt Jordbruksverkets riktlinjer får man avliva hund själv om den är allvarligt skadad eller så svårt sjuk att den inte kan leva ett bra liv.

Den som avlivar hund själv ska enligt Jordbruksverket kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska metoden för avlivning, till exempel skjutvapen. Det är också viktigt att hunden avlivas snabbt och utan lidande. 

Om man har vapen och vapenlicens är det tillåtet att avliva hunden själv genom att skjuta den. Det absolut vanligaste är att en veterinär avlivar hunden hemma eller på djursjukhus genom att ge den en överdos av narkosmedel.