hur ofta avmaska hund

Det är inte bra att avmaska hunden i onödan. Om du misstänker att hunden har mask är det viktigt att först bekräfta det med ett avföringsprov. Här får du veta hur ofta du ska avmaska hund och hur du väljer rätt avmaskningsmedel.

Hur ofta ska man avmaska hund?

En vuxen hund ska bara avmaskas när den har mask. Valpar ska däremot avmaskas regelbundet upp till en viss ålder. Hundar som ska resa utomlands behöver också avmaskas i förebyggande syfte.

Hur ofta man ska avmaska hunden kan variera beroende på hur mycket parasiter som finns i hundens omgivning. Hundar som ofta vistas i grupper med andra hundar riskerar att drabbas av mask i större utsträckning. Av den anledningen kan det finnas särskilda rutiner för avmaskning på till exempel ett hunddagis eller en kennel. 

3 saker som påverkar hur ofta hund ska avmaskas

1. När avföringsprovet visar att hunden har mask

Den vuxna hunden ska vara avmaskas när den har mask. Om du misstänker att hunden har mask ska du först ta ett avföringsprov på den. Det går bra att avmaska hunden om avföringsprovet visar att den har mask.

Avföringsprovet kommer också att tala om vilken sorts mask hunden har. Du behöver veta vilken sorts mask hunden har för att välja rätt avmaskningsmedel. Välj alltid ett avmaskningsmedel som är anpassat för att bekämpa den sorts mask din hund har.

Hundens vikt är också avgörande för vilken sorts och hur stor dos avmaskningsmedel den behöver. Fel avmaskningsmedel eller för låg dos kan göra att maskarna blir resistenta.

För att veta när du ska ta avföringsprov behöver du ha koll på symptom på mask hos hund. Vanliga symptom på mask kan vara diarré, kräkningar, mask i hundens avföring, glanslös päls och avmagring.

2. Valp och valptik ska avmaskas i förebyggande syfte

Under valpens första månader ska den avmaskas regelbundet för att undvika spolmask som är vanligt hos valpar. Det finns en liten risk för att valparna kan smittas av spolmask redan när de ligger i tikens mage, men de kan även bli smittade genom mjölken efter att de fötts. 

Den första avmaskningen sker innan valpen är tre veckor och därefter ska den avmaskas varannan till var fjärde vecka tills den är tre månader.

Använd gärna samma sorts avmaskningsmedel under valpens första månader och se till att det är ett medel som är anpassat för just valpar. När tre månader är förbi gäller samma riktlinjer som för vuxna hundar, att bara avmaska hunden vid behov. 

Tiken som fött valparna avmaskas i regel samtidigt som valparnas första avmaskning. Man kan också välja att avmaska tiken under slutet av dräktigheten för att förebygga att valparna smittas av spolmask. 

3. Hunden ska avmaskas vid utlandsresa

Det finns särskilda krav för avmaskning av hund vid utlandsresa. Om du ska resa utomlands med din hund, eller ta med dig en hund från ett annat land, behöver hunden avmaskas mot dvärgbandmask innan den får komma in i Sverige.

Det finns två sorters dvärgbandmask, rävens dvärgbandmask och hundens dvärgbandmask. För att undvika att någon av dem sprider sig i Sverige är det viktigt att avmaska hunden med ett särskilt medel som innehåller prazikvantel.

Eftersom dvärgbandmasken kan leda till svår sjukdom hos både hundar och människor är rutinerna extra hårda. Avmaskningen ska ske på plats i avreselandet och intygas av en veterinär.

När hunden har anlänt till Sverige bör man ge ytterligare en dos avmaskningsmedel med prazikvantel för att vara på den säkra sidan.