vad kostar en hundförsäkring

Pris är ofta en avgörande faktor när hundägare väljer försäkring. I den här guiden får du bland annat veta hur mycket en hundförsäkring kostar, vad som ingår och när du ska försäkra hunden.

Vad kostar en hundförsäkring per månad?

En hundförsäkring kostar mellan 90-900 kronor i månaden. Hur mycket en hundförsäkring kostar varierar beroende på hur hög ersättningen (veterinärvårdsbeloppet) är, vad som ingår, vilket försäkringsbolag du väljer, hur hög självrisken är och vilken hund du har.

Vissa hundraser löper större risk att drabbas av rasspecifika sjukdomar, vilket kan göra att priset för hundförsäkringen blir något dyrare. 

Vad kostar en hundförsäkring per år?

En hund försäkring kostar omkring 1200-12 000 kronor per år. Vad din hundförsäkring kostar beror helt på vilken hundförsäkring du väljer och vilka försäkringsbehov din hund har.

Varför behöver man en hundförsäkring?

De flesta hundar råkar någon gång i livet ut för skada eller sjukdom. Eftersom djursjukvården inte är subventionerad av staten måste du som som ägare stå för hela veterinärkostnaden själv om din hund är oförsäkrad.

Du som någon gång behövt betala veterinärkostnader för en oförsäkrad hund vet hur ohyggligt dyrt det kan bli. Om din hund skadar sig kan en vanlig operation kosta uppemot 30 000 kronor. För att inte tala om extra kostnader för saker som rehabilitering, mediciner och återbesök.

Genom att försäkra hunden kan du känna dig trygg med att din hund får den veterinärvård den behöver utan att det ruinerar dig. 

Vad ingår i en hundförsäkring?

En klassisk hundförsäkring (veterinärvårdsförsäkringen) täcker veterinärvård vid skada eller sjukdom. Extra kostnader för till exempel medicin, magnetröntgen, rehabilitering eller tandvård ingår inte alltid. Därför är det viktigt att kolla upp exakt vad försäkringen täcker innan du klickar hem den. 

Ta reda på om din hundförsäkring täcker:

  • Medicin (ingår ofta, men inte alltid, i veterinärvårdsförsäkringen)
  • Rehabilitering
  • MR och CT-undersökningar 
  • Dolda fel (brister som uppkommit innan du fick hunden)
  • Rasspecifika sjukdomar (vissa raser löper större risk för sjukdom)

Om hundförsäkringen inte täcker allt din hund behöver kan du ofta teckna en tilläggsförsäkring. De flesta försäkringsbolag kan erbjuda någon form av tilläggsförsäkring. Om din hund ska användas till avel, jakt eller liknande kan du teckna en specialförsäkring för just det ändamålet. 

När ska man försäkra hunden?

Du ska helst försäkra din valp innan den hunnit fylla fyra månader. Valpen kan försäkras redan från sex veckors ålder. Det är viktigt att hunden är kontinuerligt försäkrad genom livet, det får inte bli några glapp i försäkringen. 

Om du köper en hund som redan är försäkrad ska du helst teckna en egen hundförsäkring innan den föregående ägaren avslutat sin, för att inte riskera att hunden går oförsäkrad. Ett annat alternativ är att du tar över den föregående ägarens försäkring. 

Vill du försäkra en äldre hund? Då kan försäkringsbolaget kräva veterinärintyg på hundens hälsostatus. En del försäkringsbolag har en åldersgräns för hur många år hunden får vara när den försäkras. 

När börjar hundförsäkringen gälla?

De flesta hundförsäkringar har en karenstid (tid tills försäkringen börjar gälla), men längden kan variera beroende på försäkringsbolag och hundens sjukdomshistorik.

Det brukar ta cirka 20 dagar innan hundförsäkringen börjar gälla, med undantag för olycksfall. Om din hund råkar ut för en olycka gäller försäkringen i regel direkt.

Det finns också undantagsfall om du har en valp som är under fyra månader gammal. Vid dolda fel (brister som uppkommit efter att du köpt hunden) är det vanligt att karenstiden är längre (runt 365 dagar).

Vad är livförsäkring för hund?

Livförsäkring är en av de vanligaste tilläggsförsäkringarna. Med en livförsäkring kan du få ersättning om din hund går bort i förtid till följd av skada eller sjukdom. Livförsäkringen kan också täcka kostnader för avlivning och kremering av hund.

Vanligen gäller en livförsäkring upp till cirka tio års ålder, men det kan variera beroende på försäkringsbolag och hundras. 

Om du vill teckna en livförsäkring för din hund ska du tänka på att den behöver vara id-märkt. Livvärdet (ersättningen) baseras vanligen på priset du köpte hunden för eller hundens marknadsvärde. För att få ut livvärdet från livförsäkringen behöver du kunna visa upp ett livintyg från veterinär. 

Hur fungerar självrisk i hundförsäkringen?

Självrisk är den del av veterinärkostnaden som du betalar själv. Om du har en låg självrisk blir kostnaden för försäkringen högre och tvärtom.

Det finns en fast och en rörlig självrisk. Fast självrisk innebär ett fast belopp, vanligen på 1000-3000 kronor. Med rörlig självrisk betalar du en viss procent (15-25 %) av veterinärkostnaderna. 

Hur ofta du behöver betala den fasta självrisken beror på hur lång självriskperiod försäkringsbolaget har. Under självriskperioden behöver du endast betala den fasta självrisken en gång – oavsett antalet veterinärbesök.

Självriskperioden startar när du besöker veterinären och brukar vara mellan 100-365 dagar. Ju fler dagar, desto bättre, eftersom det betyder att det kommer dröja längre innan du behöver betala en fast självrisk igen.

Vad är veterinärvårdsbelopp?

Veterinärvårdsbeloppet bestämmer hur stor ersättning du kan få per år om din hund skulle bli sjuk eller skada sig. De flesta hundförsäkringar har ett veterinärvårdsbelopp på 20 000-120 000 kronor. Tänk på att välja en hundförsäkring med högre belopp om du har en hundras med stor skaderisk. 

Om du har en äldre hund (7-8 år gammal) kan du få sänkt veterinärvårdsbelopp. Vissa försäkringsbolag sänker automatiskt veterinärvårdsbeloppet allteftersom hunden åldras, medan andra låter det ligga kvar på samma nivå under hela hundens liv.

Täcker hundförsäkringen dolda fel?

Din hund kan visa sig ha dolda fel (sjukdomar eller brister) som uppstod innan du köpte den och som inte upptäcks förrän efter köpet.

Idag täcker de flesta försäkringar på marknaden dolda fel, så länge hunden gått igenom en godkänd veterinärbesiktning innan den kom till dig. Vissa försäkringsbolag har en längre karenstid (tid innan försäkringen börjar gälla) för dolda fel, läs mer om detta nedan.

Vissa försäkringsbolag kräver att hunden ska ha varit försäkrad från fyra månaders ålder – och att du uppvisar veterinärintyg på hunden från när försäkringen tecknades. Det vanligaste är att uppfödaren tecknar en försäkring för sina valpar som täcker dolda fel. 

Vilken hundförsäkring är bäst?

Innan du väljer hundförsäkring vill du såklart veta vilken som är bäst. Det är en högst individuell fråga eftersom alla hundar har olika försäkringsbehov beroende på faktorer som ras, ålder och sjukdomshistoria.

Av den anledningen finns det ingen hundförsäkring som är bäst för alla hundar. För att hitta den bästa hundförsäkringen för dig och din hund rekommenderar vi att du gör din egen research. Fråga hundmänniskor i din omgivning, googla, läs på och ta god tid på dig att jämföra hundförsäkringar

Hur byter man hundförsäkring?

Du kan byta hundförsäkring först när din nuvarande har löpt ut, så börja med att kontrollera vilket slutdatum din nuvarande försäkring har. Det är viktigt att inte ha något glapp mellan försäkringarna, din hund ska inte gå oförsäkrad i väntan på att den nya försäkringen börjar gälla.

När du tecknar en ny hundförsäkring fyller du i en hälsodeklaration för din hund. Om din hund är sjuk när du tecknar den nya försäkringen, eller om du inte är ärlig i hälsodeklarationen, kan du bli nekad ersättning.

Så länge din hund är frisk brukar det inte vara några problem att byta försäkring, men om din hund är sjuk, skadad eller har andra problem är det oftast bättre att avvakta. 

Undvik att byta hundförsäkring om:

  • Hunden är sjuk eller skadad
  • Hunden är äldre än sju år gammal
  • Hunden lider av en kronisk sjukdom som den nuvarande försäkringen täcker
  • Hunden har återkommande sjukdomar eller problem


Relaterade artiklar